images/products/8007_ATitg_1000shop.jpg zoom

ĐĨA THAN ALLAN TAYLOR

đ

Thông tin chi tiết

Allan Taylor- In the Groove
Giá: 800k
Nguyên seal
Album “ In The Groove” phát hành 2010 bởi hãng Stockfish Records những album đạt đến chất lượng âm đỉnh cao. 
Một trong rất nhiều lần đến phòng thu Northeim đã đề nghị Allan Taylor ghi lại một vinyl LP với 10 ca khúc hits yên thích. Ông đã có một danh sách bài hát trong đó có ca khúc đẹp như “The Dove“, “Chimes At Midnight“, hoặc “Colour To the Moon“. Ngoài ra còn có ca khúc “Save The Last Dance For Me” trong dự án album “Behind the Mix“.
Allan Taylor nói về dự án album này : “Tôi nghĩ rằng các định dạng đĩa nhựa đã kết thúc. Tuy nhiên kể từ khi tôi ghi lại với Stockfish Records và làm việc với Gunter Pauler tôi đã quen với các tiêu chuẩn vô cùng cao trong công việc, vì vậy khi họ yêu cầu tôi chọn một vài bài hát của tôi phát hành trên đĩa nhựa tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Sản phẩm liên quan