images/products/8006_VC1_1000shop.jpg zoom

LP STOCKFISCH RECORDS VINYL COLLECTION

đ

Thông tin chi tiết

ĐĨA THAN STOCKFISCH RECORDS VINYL COLLECTION VOL.1

ĐƯỢC THU ÂM VÀ PHÁT HÀNH BỞI HÃNG STOCKFISCH

TUYỂN TẬP GỒM 10 CA KHÚC

 

 

 

 
 • No Sanctuary Here
 • Stars
 • captain of the loving kind
 • Caruso
 • Song For You Far Away
 •  

 •                                                                Closer
 • Paris
 • The Same Kind Words
 • Heaven
 • Au large du Gueveur
 • GIÁ: 800K/LP


 


 

Sản phẩm liên quan