images/products/nhacxua088.jpg zoom

Đĩa Than SONNY ROLLINS

đ

Thông tin chi tiết

 ALBUM WHAT'S NEW?

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI SONNY ROLLINS

LÀ  NHẠC CÔNG SAXOPHONE JAZZ  VÀ LÀ NHẠC SỸ CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NỀN ÂM NHẠC THẾ GIỚI

ALBUM GỒM 5 CA KHÚC NHẠC JAZZ ĐƯỢC PHỐI THEO MỘT PHONG CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

GIÁ: 800.000VNĐ/Lp

 

 

Sản phẩm liên quan