images/products/nhacxua075.jpg zoom

Đĩa Than SONNY STITT

đ

Thông tin chi tiết

 ALBUM TURN - UP !

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI NGHỆ SỸ SAXOPHONE SONNY STITT

ĐƯỢC THU ÂM VÀO NĂM 1972 VÀ ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI HÃNG COBBLESTONE

GỒM 7 CA KHÚC

CÙNG VỚI SỰ THỂ HIỆN CỦA CÁC NGHỆ SỸ NHƯ:

Barry Harris - piano

Sam Jones - bass

Alan Dawson - drums

Giá: 750K/Lp

 

 

 

Sản phẩm liên quan