images/products/nhacxua073.jpg zoom

Đĩa Than ELLA & LOUIS

đ

Thông tin chi tiết

  PORGY AND BESS

LÀ ALBUM PHÒNG THU ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀO NĂM 1958

DO CA SỸ ĐỒNG THỜI LÀ NHẠC CÔNG TRUMPET LOUIS AMSTRONG VÀ CA SỸ NỔI TIẾNG ELLA FITZGERALD THỂ HIỆN

 ALBUM NÀY ĐÃ ĐOẠT 1 GIẢI GRAMMY VÀO NĂM 2001

ALBUM GỒM 15 CA KHÚC 

GIÁ: 750.000VNĐ/Lp

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan