images/products/nhacxua067.jpg zoom

ALBERT KING

đ

Thông tin chi tiết

 ALBUM I'LL PLAY THE BLUES FOR YOU

ALBERT KING - -MỘT CA SỸ VÀ NHẠC CÔNG GUITAR NỔI TIẾNG NGƯỜI MỸ

GỒM 8 CA KHÚC 

ĐÂY LÀ ALBUM PHÒNG THU THỨ 7 CỦA ALBERT KING

ĐƯỢC PHÁT HÀNH NĂM 1972

GIÁ: 750K

Sản phẩm liên quan