images/products/nhacxua063.jpg zoom

Đĩa Than THE MARY LOU WILLIAMS QUARTET

đ

Thông tin chi tiết

  

 The Mary Lou Williams Quartet Featuring Don Byas

ALBUM GỒM 12 CA KHÚC NHẠC JAZZ

DO MARY LOU WILLIAMS QUARTET - NGHỆ SỸ NGƯỜI MỸ GỐC PHI THỂ HIỆN

CÙNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA DON BYAS

GIÁ: 650K/LP

 

 

Sản phẩm liên quan