images/products/nhacxua059.jpg zoom

Lp GERRY MULLIGAN SEXTET

đ

Thông tin chi tiết

 ALBUM GERRY MULLIGAN SEXTET

ĐƯỢC THU ÂM NĂM 1955 VÀ ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI HÃNG EMARCY
ĐƯỢC SÁNG TÁC BỞI NHẠC CÔNG SAXOPHONE GERRY MULLIGAN VÀ MỘT SỐ NHẠC CÔNG NỔI TIẾNG NHƯ:

Jon Eardley - trumpet

Bob Brookmeyer - valve trombonepiano

Zoot Sims - tenor saxophone

Peck Morrison - bass

Dave Bailey - drum

Giá: 550K/LP

Sản phẩm liên quan