images/products/nhacxua051.jpg zoom

Albert King

đ

Thông tin chi tiết

 I WANNA GET FUNKY

LÀ ALBUM PHÒNG THU SỐ 8 CỦA ALBERT KING

ĐƯỢC THU ÂM VÀO NĂM 1972, PHÁT HÀNH VÀO NĂM 1974

 

Sản phẩm liên quan