images/products/nhacxua019.jpg zoom

Lp Things Are Getting Better

đ

Thông tin chi tiết

 Album Things Are Getting Better

CANNONBALL ADDERLEY with MILT JACKSON

LÀ ALBUM THỨ 11 ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 2 NĂM 1959

GỒM 7 CA KHÚC NHẠC JAZZ VỚI TIẾNG KÈN SAXOPHONE CỦA ADDEREY

GIÁ 750K/Lp

Sản phẩm liên quan