images/products/mayhatloaken.jpg zoom

Máy hát loa kèn hiệu Edison

đ

Thông tin chi tiết

Máy hát loa kèn hiệu Edison hàng rất cổ và còn rất đẹp (Có giấy tờ theo máy)

Máy chạy Ống nhạc Edison sản xuất năm 1905

Tình trạng nguyên bản, đang hoạt động tốt, vỏ vê đẹp.

Có 2 ống nhạc kèm theo máy và giấy tờ đi kèm.

Giá: 22,5trđ

Sản phẩm liên quan