images/products/mayhatloakenco.jpg zoom

Máy hát loa kèn hiệu Pathé

đ

Thông tin chi tiết

Máy hát loa kèn hiệu Pathé

Máy móc, vỏ thùng nguyên bản, rất đẹp

Tình trạng máy đang hoạt động tốt

Kích thước: Cao 80cm; đường kính loa kèn 50cm, Thùng rộng: 38cm.

Giá: 18,5trđ

Sản phẩm liên quan