images/products/Z1968XP-18.jpg zoom

loa fisher xp18

đ

Thông tin chi tiết

 Loa fisher xp 18 

Made in USA

Cấu hình loa: Bass 50cm; 2 trung, 2 trép.

loa nặng trên 40kg/c

 

Sản phẩm liên quan