images/products/831510928101.jpeg zoom

LP DAVID ROTH WILL YOU COME HOME

đ

Thông tin chi tiết

 ALBUM WILL YOU COME HOME

LÀ ALBUM THỨ 3 ĐƯỢC THU ÂM TẠI STOCKFISCH RECORDINGS STUDIO

NGHỆ SỸ TÀI NĂNG MUỐN TRUYỀN TẢI ĐẾN NGƯỜI NGHE VỀ MỘT CHUYẾN ĐI THÚ VỊ - MỘT KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ TRONG CUỘC ĐỜI 

MỜI CÁC BẠN THƯỞNG THỨC!

GIÁ: 1.000.000/2LP

Sản phẩm liên quan