images/products/8068_SeSt_1000shop.jpg zoom

PARIS - SEBASTIAN STERNAL TRIO

đ

Thông tin chi tiết

 ALBUM PARIS

SEBASTIAN STERNAL TRIO

MỘT SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC THU ÂM BỞI STOCKFISCH RECORDINGS STUDIO

CÙNG VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA CA SỸ TÀI NĂNG NGƯỜI PHÁP  Anne-Marie Jean

ĐÃ KHẮC HỌA CHÂN THỰC VẺ ĐẸP CỦA THÀNH PHỐ PARIS

ALBUM GỒM 7 CA KHÚC:

01 Place Dauphin
Vocals – Anne-Marie Jean
 
02 Prélude  
03 Les mains d'Elsa
Vocals – Anne-Marie Jean
 
04 Paname  
05 Caravelle  
06 Custine
Vocals – Anne-Marie Jean
 
07

Les adieux

GIÁ: 800K/LP

 

 

Sản phẩm liên quan