images/products/8009_VC2_1000shop.jpg zoom

LP STOCKFISCH RECORDS VINYL COLLECTION VOL.2

đ

Thông tin chi tiết

 Cũng như vol 1. Bộ sưu tập này Stockfish lần thứ 2 khẳng định và đưa người nghe gần gũi hơn với âm nhạc.

GIÁ: 800K/LP

Sản phẩm liên quan